Idag var det sista chansen att på nära håll beskåda Burchard Prechts fantastiska skulpturmodelleringar och träsnideri i Gustaf Vasa kyrka. Screentrycket framför altaruppsatsens byggnadsställning har tagits ned och snart är den stora byggnadsställningen helt nedmonterad. Byggnadsställningen har under två års tid varit på plats för att göra det möjligt att kontrollera altaret medan Citybanans tunnlar tar form under kyrkan.

I länkar finns mer att läsa om det sex år långa projektet kring altaruppsatsen och Citybanan:

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Citybanan/Nyhetsarkiv-start/2012-04/Teknik-for-kulturarvet-skyddar-kyrkornas-konst-under-Citybanebygget/

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Citybanan/Nyhetsarkiv-start/2013-06/Ny-kunskap-om-altaret/

Fotografier från när screentrycket hissas ner:  Screentrycket hissas ner

Fotografier från ställningsnedmonteringen och de sista närbilderna:Så långt idag

Seminariet om The hidden stories of the baroque high altar in Gustaf Vasa church