Välkommen till vibrationsworkshop 3/12

Workshopen ges inom konferensen "Riskhantering och kulturvård" och är ett resultat av Riksantikvarieämbetets FoU projekt ”Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst” som är ett samarbete med Cultural Heritage Agency of The Netherlands. Workshopen visar på olika vibrationskällor som förekommer för fast konst i byggnader. Vi varvar dagen med föreläsningar, praktiska övningar,  reflektioner och diskussioner kring frågor som: Vilka risker är relevanta [...]