dolda2

Början

Företaget startades år 2010 av Anna Henningsson. Det skedde mitt i ett pågående projekt i Stockholm, där hon tillsammans med tyska kollegor inom tekniska undersökningar för konst arbetade med för att undersöka omgivningspåverkan på arkitekturintegrerad konst. Denna nisch av bevarande går under namnet Preventiv Conservation. Medgrundare till Disent var sakkunniga inom naturvetenskap, konservering och dokumentationsteknik som hade erfarenhet av att verka inom Preventiv Conservation vid företag och museer i andra europeiska länder.

Vid förtagets start bestod vi av åtta personer med olika specialistområden och erfarenhet av tekniska och visuella undersökning av hur konstens material reagerar på olika former av omgivningspåverkan. Vår samlade nischkunskap har bidragit till att konst i historiska byggnader har kunnat bevaras på ett autentiskt, hållbart och respektfullt sätt.