Disent fortsätter bistå museer och konstsamlingar med råd om konstverk i er samling eller magasin kommer i kontakt med förhöjda vibrationsnivåer, vid t.ex. ombyggnader, väg- och tunnelutvidgningar eller vid förflyttning av konst.

Vid vår vibrationsrådgivning delar vi resultat från medverkan i tillämpad forskning kring vibrationer och konst. Läs mer om vår forskning och seminarier om vibrationer och konst.