Från fragment till kulturgrav

Årets stenkonservering håller nu på att avslutas, innan det blir frost. Under sommaren har flera fragmentariska kulturgravar åtgärdats av oss med konserveringsåtgärder kombinerat med nya konstruktionslösningar. Den röda kalkstenen på bilden var bruten i flera delar. Hur skulle den kunna bevaras och åter bli en kulturgrav? Omgiven av otaliga små skärvor låg fragmentet länge skyddat på lastpall och väntade. Hur [...]