FFKK seminarium: Nya berättelser om kyrkornas konst

Nästa vecka medverkar Disent i ett seminarium som arrangeras av Forskning kring de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Temat är Nya berättelser om kyrkornas konst – Vård och konservering risk eller möjlighet? Seminariet kommer att diskutera hur interdisciplinära undersökningar kan ge nya perspektiv på kyrkornas konst och hur detta kan användas för kunskapsuppbyggnad samt för att vara [...]