Önskar en God Jul och vi ser fram emot ett nytt år. Under 2021 fortsätter  om-görningen av vår verksamhet och hemsida. Samtidigt som pågående spännande projekten fortsätter:

  • Kulturhistorisk värdering av byggnadsankuten konst.
  • Bevarande av natursten –  kulturhistoriska gravstenar; projekt med Västerås Pastorat. Läs mer här.
  • Kurser om ”Vibrationspåverkan kulturhistoriska byggnader och föremål” –   blir förmodligen virtuella under 2021. Läs mer här:
  • FoU-projekten ”Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager” och ”A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden” – fortsätter –båda är samarbetsprojekt med Göteborgs Universitet, finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.  Under januari 2021 släpper kyrkvindsprojektet en Podcast. Läs om projekten här i Riksantikvarieämbetets FoU-Katalog:

         Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager

         A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden