Citybanan söder

Hjälpmedel

Värdering och invertering är en humanistisk analys. I dessa uppdrag är olika bild och kulturanalysmetoder hjälpmedlen. Vi är förtrogna med kvalitativ och kvantitativa arbetssätt för att identifiera och bedöma värden och risker för konst i byggnader, offentliga miljöer och i samlingar. Kvantitativa metoder som  är hjälpmedel när det rör sig om en miljö eller samling där verk eller platser relaterar till varandra. Kvalitativ värdering analyserar istället aspekter kring ett objekt utan att sätta dess aspekter i en jämförande relation till andra verk som kvantitativ värdering gör.

För att undersöka påverkan och dolda detaljer i väggmålningar, fasader eller höga altaruppsatser och skulpturer använder vi specialkikare med hög förstoringsgrad och inbyggd kamera. Det gör att det som inte är synligt på avstånd kan dokumenteras och bli tillgängligt för fler.

Vi har portabel teknisk utrustning för undersökning av kulturhistoriska material i konst, byggnader och museisamlingar. Vi använder analoga och digitala mikroskop, endoskop, olika belysningsformer, t.ex. ultraviolett ljus, ultraljud och fotografering med aktiv termografi som gör att vi på plats kan identifiera materialsammansättningar och spår från omgivningspåverkan.

För illustrationer eller uppmätningar har vi uppmätningsutrustning och dataprogram alternativt, blyerts, tusch eller akvarell. Fotografier med en hög upplösning är ett underlag för att följa hur kulturhistoriska material påverkas och förändras. Vi använder oss av särskilt högkvalitativa kameraobjektiv och belysning för konstdokumentation, vilket ofta ger en hög detaljåtergivning. Detta gör att fotografierna är anpassade för användas som underlag vid periodiska besiktningar (tillståndsjämförelser). Fotografering under olika former av ljus, såsom infraröd och ultraviolett belysning kombinerat med vårt spektralfilterbibliotek kan visa på lager och ytbehandlingar som i normalt ljus är osynliga.