Vibrationskonferens i Princeton

Vi var förra veckan inbjudna till USA, Princeton för att dela erfarenheter från vårt fleråriga arbete med vibrationer och konst inom ramen för Eastern Analytical Symposium (konferensen EAS -- NYCF Conservation Science Annual, 14-15, November 2017) . Under två dagar belystes olika aspekter kring vibrationer och konst i byggnader och museisamlingar. Exempel på föredragens temaområden är mekanismer och lösningar för [...]