Modell visualiserar altarkonstruktion

Vi har under flera års tid utfört omfattande undersökningar av den Prechtska  altaruppsatsen från 1700-talet början för Trafikverket. Undersökningar  av verket inför och under tunnelbygget Citybanan har gett nya perspektiv på den Prechtska altarkonstruktionen. Konstruktionsarten har sitt ursprung i tyskspråkiga länder som Tyskland och Österrike. Det finns idag inga historiska ritningar eller beskrivningar som kan ge information om hur det [...]