Stenkonservering

Vi har under de senaste tre somrarna åter utfört stenkonservering av gravstenar från 1600 till 1900-tal. Kalkstenen vi tar hand om är vittrad och alltför skör för att rengöras och måste därför först säkras med ett kalkbaserat stenkonserveringsmedel. Vi som utför arbetet är utbildade till stenkonservatorer i Tyskland (2003). Vi har behållit kontakten med tyska kollegor och institut och har [...]

2021-12-13T21:34:25+01:002021-12-13|

Offentlig konst

Under 2021 har vi arbetar med konst placerad på offentliga platser i städer och samhällen. En av oss har även ingått i en referensgrupp som gett återkoppling på ett framtida underlag för hur konstverk som är platsbundna och offentliga kan värderas ur ett kulturhistoriskt och estetiskt perspektiv. Uppdragen vi utför inom offentlig konst är: Värdering Behovsanalyser inför vård och konservering [...]

2021-12-13T21:31:17+01:002021-12-13|

Vibrationer och museum

Disent fortsätter bistå museer och konstsamlingar med råd om konstverk i er samling eller magasin kommer i kontakt med förhöjda vibrationsnivåer, vid t.ex. ombyggnader, väg- och tunnelutvidgningar eller vid förflyttning av konst. Vid vår vibrationsrådgivning delar vi resultat från medverkan i tillämpad forskning kring vibrationer och konst. Läs mer om vår forskning och seminarier om vibrationer och konst.

2021-12-13T21:27:01+01:002021-12-13|