Dialoger2

Internationella samarbeten

Vi samarbetar sedan lång tid tillbaka med universitet och forskningsinstitut runt om i Europa, vilket ger oss möjlighet att involvera och inspireras av expertkompetens som inte är tillgängliga och utvecklade i Sverige. Läs mer om exempel på dessa samarbeten under referenser. Våra internationella samarbeten förstärker vårt interdisciplinära team och tillför vidgade perspektiv till uppdrag vi ingår i. Projektexempel:

IHFMCOS (Investigating Hidden and Forgotten Medieval Mural Paintings in the Church Attics of Östergötland, Sweden), was a project on non-destructive in-situ material investigation of medieval wall painting technology located in the roof space of churches. The project was under the umbrella of the MOLAB project, supported by the EU consortium IPERION CH during 2016-2017. The investigations were carried out within a consortium comprising of the University of Glasgow, (Art History Department), Medieval Center in Söderköping and Disent AB. See the attic.

A seminar about possibilities in technical art history: The hidden stories of the baroque high altar in Gustaf Vasa church, 2013 (se program). Koncept och organisation tillsammans med Alexander Eckert (M.A. in European Cultural Heritage), Tuningen, Tyskland/ Kadrina, Estland med stöd från Adolf Fredrik/Gustaf Vasa Församling, Stockholm 2013.