FoU rapporter

2020: Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager genom dialoger i europeiskt nätverk. Projektet finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Medelsförvaltare, Göteborgs universitet. Samarbete med Nationalmuseum Danmark. Rapportförfattare:  Anna Henningsson, Charlotta Hanner Nordstrand. Rapporten kan laddas från Riksantikvarieämbetets FoU-Katalog.

2017: Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader. Medelsförvaltare Riksantikvarieämbetet. Författare: Anna Henningsson, William Wei (Cultural Heritage Agency of the Netherlands). Publikationen finns gratis e-bok (fri nedladdning här). Tyckt version kan beställas via bokhandeln eller via Riksantikvarieämbetets Print on Demand tjänst.

2014: Riskhantering och kulturvård, konferensrapport. Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet, Disent AB och Konserveringsateljé syd AB. Projektet har fått stöd av Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsmedel (FoU). Läs mer i Riksantikvarieämbetets FoU-Katalog samt ta del av konferensrapport (in English) och filmade föredrag (in English).

Böcker

2020: Hidden Stories of Burchardt Precht’s Altarpiece in Gustaf Vasa Church: Experienced Through Materiality (publicerad 2020). Författare: Anna Henningsson. Läs ett utdrag.

Boken kan beställas här

Boken finns i bokhandeln (t.ex. Bokus)

2016: Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland: Technical Art History, Reception History, Value. Proceedings of a symposium held on the 8-9th September 2015 at Norrköping Art Museum Organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings. Redaktörer: Anna Henningsson, Charlotta Hanner Nordstrand, Thomas Warscheid Se medverkande bidrag och läs ett utdrag här.

Boken kan beställas här

Boken finns i bokhandeln (t.ex. Bokus)

 Podcast

2020: Under 2018 arrangerades en workshopserie med namnet ”Rent nog” [What is Clean Enough?], där filosofiska och bevarande-etiska aspekter kring rengöring av konst- och kulturhistoriska ytor stod i fokus. Lyssa till podcasten. In 2018, a workshop series entitled “Rent nog” [What is Clean Enough?] was organized in Sweden, focusing on the philosophical and conservation-ethical aspects regarding cleaning of art and historical surfaces. This podcast is a follow-up to the event, where Anna Henningsson, initiator of ”Clean Enough”, together with Marie Clausén, author of ”Sacred Architecture in a Secular Age: Anamnesis of Durham Cathedral” (Routledge, 2017) reflects upon the meaning(s) that ’cleanness’ and ‘dirt’ can have for art and architecture. Listen to the English version of the podcast here.

Inom kort kommer det här att finnas tre avsnitt av podcasten Nya perspektiv kyrkvindars kulturlager, som är en fördjupade dokumentation från FoU-projektet Nya perspektiv kyrkvindars kulturlager genom dialoger i europeiskt nätverk. In short we publish the podcast from the R&D projekct ”Cultural Layers in Church Attics: A European Network For Dialogue on New Perspectives”, with one episode in English. This podcast is an extended documentation av the report above (see FoU-above), of a collaborative project between University of Gothenburg and Denmark’s National Museum research department and Disent.

Artiklar (urval)

Mirjam Jullien, Johanna Nessow (2011), Outdoor Wall Paintings, Material and Techniques, e-conservation magazine, 21 (2011). Read here: page 21-23.

Lauri Vaher (2015), Risk Management and Cultural Heritage, e-conservation Journal, 3 (2015). Read here.

Anna Henningsson (2018), A Model for Vibration Monitoring of Immovable Art in Churches: Reflections on Monitoring as a Tool for Preventive Conservation. Studies in Conservation Volume 63, 2018 – Issue sup1: IIC. Läs artikel här (Ladda ner pdf här).

Anna Henningsson (2016a), Reflections on Technical Art History for Sacred Art in Swedish Churches, in Anna Henningsson, Charlotta Hanner Nordstrand, Thomas Warscheid (red.), Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland: Technical Art History, Reception History, Value. ICOMOS Sweden’s Symposium at Norrköping Art Museum the 9th of September 2015, Malmö, 2016, p. 22-32.

Anna Henningsson co-author Alexandru Babos (2014): Tracing the making of the painted stone portal of Ryning Palace, Stockholm, in Lisa Nilsen, Kathrin Hinrichs Degerblad, (eds.) Standards in architectural paint research. London: Archetype, p. 33-40.

Film

Thomas Warschieds föredrag ”Biodeterioration in Cultural Heritage – Risk Assessment for a Sustainable Preservation” presenterat vid konferensen Riskhantering och kulturvård, Saltsjöbaden, Stockholm 2014.

Det Prechtska altaret står modell är film som visualiserar hur spår i en altaruppsats kan tolkas genom att framställa en pedagogisk modell av altarkonstruktionen Burchard Prechts arbetslag skapade för ca 280 år sedan. Film kan snart ses här. Koncept, film och modelltillverkning utfört  inom pro bono projektet: ”Det Prechtska altaret står modell”, genomfört 2013-2015.