Från fragment till kulturgrav

Årets stenkonservering håller nu på att avslutas, innan det blir frost. Under sommaren har flera fragmentariska kulturgravar åtgärdats av oss med konserveringsåtgärder kombinerat med nya konstruktionslösningar. Den röda kalkstenen på bilden var bruten i flera delar. Hur skulle den kunna bevaras och åter bli en kulturgrav? Omgiven av otaliga små skärvor låg fragmentet länge skyddat på lastpall och väntade. Hur [...]

2023-10-10T09:18:09+02:002023-10-10|

Stenkonservering

Vi har under de senaste tre somrarna åter utfört stenkonservering av gravstenar från 1600 till 1900-tal. Kalkstenen vi tar hand om är vittrad och alltför skör för att rengöras och måste därför först säkras med ett kalkbaserat stenkonserveringsmedel. Vi som utför arbetet är utbildade till stenkonservatorer i Tyskland (2003). Vi har behållit kontakten med tyska kollegor och institut och har [...]

2021-12-13T21:34:25+01:002021-12-13|

Offentlig konst

Under 2021 har vi arbetar med konst placerad på offentliga platser i städer och samhällen. En av oss har även ingått i en referensgrupp som gett återkoppling på ett framtida underlag för hur konstverk som är platsbundna och offentliga kan värderas ur ett kulturhistoriskt och estetiskt perspektiv. Uppdragen vi utför inom offentlig konst är: Värdering Behovsanalyser inför vård och konservering [...]

2021-12-13T21:31:17+01:002021-12-13|

Vibrationer och museum

Disent fortsätter bistå museer och konstsamlingar med råd om konstverk i er samling eller magasin kommer i kontakt med förhöjda vibrationsnivåer, vid t.ex. ombyggnader, väg- och tunnelutvidgningar eller vid förflyttning av konst. Vid vår vibrationsrådgivning delar vi resultat från medverkan i tillämpad forskning kring vibrationer och konst. Läs mer om vår forskning och seminarier om vibrationer och konst.

2021-12-13T21:27:01+01:002021-12-13|

God Jul

Önskar en God Jul och vi ser fram emot ett nytt år. Under 2021 fortsätter  om-görningen av vår verksamhet och hemsida. Samtidigt som pågående spännande projekten fortsätter: Kulturhistorisk värdering av byggnadsankuten konst. Bevarande av natursten –  kulturhistoriska gravstenar; projekt med Västerås Pastorat. Läs mer här. Kurser om "Vibrationspåverkan kulturhistoriska byggnader och föremål" –   blir förmodligen virtuella under 2021. Läs mer [...]

2020-12-22T12:37:48+01:002020-12-22|

[Omgörning]

disent. håller sen en tid tillbaka på med en omgörning av verksamheten. Snart kommer ny text, andra bilder att synas här. Välkommen tillbaka och ta del av omgörningen! Under tiden njuter vi av våren - med en bild från Omberg. Fotografi: ©AnnaHelenaArt

2020-04-30T13:34:53+02:002020-04-30|

What is Clean Enough? [Rent nog]

[Rent nog?]   är en serie interdisciplinära sammankomster som tar upp aspekter kring rengöring av arkitekturintegrerad konst och kulturhistoriska ytor. Serien är initierad av Anna Henningsson, konstvetare M.A. vid Disent AB och Dr. Charlotta Hanner Nordstrand lektor vid kulturvård, Göteborgs universitet.  Workshoparrangemangen och podcastproduktionen har fått stöd från Märta, Gunnar, Arvid Bothéns stiftelse genom Nordiska Konservatorförbundet i Sverige. Därtill har workshopparna [...]

2020-04-30T13:13:30+02:002019-02-10|

Publicerat om vibrationer och konst

I samband med IIC kongressen i Turin i september publicerades en artikel som reflekterar och delar erfarenheter från vibrationsbesiktningar, mätarmontering, och övervakning av påverkan av kyrkornas konst som vi arbeta intensivt med under flera år då Citybanan byggdes i Stockholm. Ta del av artikeln: “A Model for Vibration Monitoring of Immovable Art in Churches: Reflections on Monitoring as a Tool [...]

2019-02-10T20:23:32+01:002019-02-10|

IIC 2018 Turin Congress – Preventive Conservation: The State of the Art

“During the last quarter of a century preventive conservation has developed greatly, moving to the centre stage of museum, site and heritage management. This year’s 27th Biennial Congress is set to attract the best minds in conservation from around the world. Hundreds of people coming together to generate discussion and explore the biggest issues that exercise our field”. Texten kommer [...]

2018-08-23T13:49:41+02:002018-08-23|

Referenser för materialitet

Allt är material! Konstverk, föremål byggnader som genom form och färg förmedlar ett budskap till oss består av material. Det kan vara material som hämtats från naturen eller framställts på konstgjord väg. Ofta har material har transporterats, bearbetats, sammanfogats till något annat än det ursprungligen var. Denna aspekt gör material betydelsefulla för att förstå tillkomst och förändring av kulturarv. I [...]

2017-12-04T12:48:00+01:002017-12-04|