God Jul

Önskar en God Jul och vi ser fram emot ett nytt år. Under 2021 fortsätter  om-görningen av vår verksamhet och hemsida. Samtidigt som pågående spännande projekten fortsätter: Kulturhistorisk värdering av byggnadsankuten konst. Bevarande av natursten –  kulturhistoriska gravstenar; projekt med Västerås Pastorat. Läs mer här. Kurser om "Vibrationspåverkan kulturhistoriska byggnader och föremål" –   blir förmodligen virtuella under 2021. Läs mer [...]

2020-12-22T12:37:48+01:002020-12-22|

[Omgörning]

disent. håller sen en tid tillbaka på med en omgörning av verksamheten. Snart kommer ny text, andra bilder att synas här. Välkommen tillbaka och ta del av omgörningen! Under tiden njuter vi av våren - med en bild från Omberg. Fotografi: ©AnnaHelenaArt

2020-04-30T13:34:53+02:002020-04-30|

What is Clean Enough? [Rent nog]

[Rent nog?]   är en serie interdisciplinära sammankomster som tar upp aspekter kring rengöring av arkitekturintegrerad konst och kulturhistoriska ytor. Serien är initierad av Anna Henningsson, konstvetare M.A. vid Disent AB och Dr. Charlotta Hanner Nordstrand lektor vid kulturvård, Göteborgs universitet.  Workshoparrangemangen och podcastproduktionen har fått stöd från Märta, Gunnar, Arvid Bothéns stiftelse genom Nordiska Konservatorförbundet i Sverige. Därtill har workshopparna [...]

2020-04-30T13:13:30+02:002019-02-10|

Publicerat om vibrationer och konst

I samband med IIC kongressen i Turin i september publicerades en artikel som reflekterar och delar erfarenheter från vibrationsbesiktningar, mätarmontering, och övervakning av påverkan av kyrkornas konst som vi arbeta intensivt med under flera år då Citybanan byggdes i Stockholm. Ta del av artikeln: “A Model for Vibration Monitoring of Immovable Art in Churches: Reflections on Monitoring as a Tool [...]

2019-02-10T20:23:32+01:002019-02-10|

IIC 2018 Turin Congress – Preventive Conservation: The State of the Art

“During the last quarter of a century preventive conservation has developed greatly, moving to the centre stage of museum, site and heritage management. This year’s 27th Biennial Congress is set to attract the best minds in conservation from around the world. Hundreds of people coming together to generate discussion and explore the biggest issues that exercise our field”. Texten kommer [...]

2018-08-23T13:49:41+02:002018-08-23|

Referenser för materialitet

Allt är material! Konstverk, föremål byggnader som genom form och färg förmedlar ett budskap till oss består av material. Det kan vara material som hämtats från naturen eller framställts på konstgjord väg. Ofta har material har transporterats, bearbetats, sammanfogats till något annat än det ursprungligen var. Denna aspekt gör material betydelsefulla för att förstå tillkomst och förändring av kulturarv. I [...]

2017-12-04T12:48:00+01:002017-12-04|

Kulturarv och digitalt berättande

I fredags arrangerades en givande inspirationsdag vid Norrköping Science Park. Dagens fokus var hur kan kulturarvens berättelser förmedlas med digitala verktyg som t.ex. virtuell reality, 3D-visualisering, röntgen och laserscanning. Inspirationsdagen ’Kulturarv med innovativt perspektiv – en inspirationsdag om digitalt berättande och nya verktyg’ presenterade många intressanta exempel från pågående projekt där kulturarv och teknik möts. Exemplen visade hur teknik kan visa [...]

2017-12-04T10:32:32+01:002017-12-04|

Vibrationskonferens i Princeton

Vi var förra veckan inbjudna till USA, Princeton för att dela erfarenheter från vårt fleråriga arbete med vibrationer och konst inom ramen för Eastern Analytical Symposium (konferensen EAS -- NYCF Conservation Science Annual, 14-15, November 2017) . Under två dagar belystes olika aspekter kring vibrationer och konst i byggnader och museisamlingar. Exempel på föredragens temaområden är mekanismer och lösningar för [...]

2017-11-26T12:20:39+01:002017-11-26|

Föredrag om vibrationer och konstverk

Vid Byggnadsvårdens konvent i Mariestad presenterade Anna Henningsson från oss det avslutade forsknings- och utvecklingsprojektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader. Projektet har utförts i tre etapper och var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Syftet med projektet var att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan påverka [...]

2017-10-23T20:11:20+02:002017-10-23|

Citybanan är invigd

I måndags började tågen rulla i Citybanans tunnel. Under flera år var vi delaktiga i projektet där vi fokuserade på att förebygga att vibrationer påverkade kyrkornas konst.  Vi känner kyrkorna väl efter år av arbete med riskanalyser, konstkonstruktionskartläggningar och övervakning av historisk konst i de fem kyrkorna som befinner sig över eller nära tågtunneln. Vintern 2012 var vi på studiebesök [...]

2017-07-11T16:14:20+02:002017-07-11|