Vi har under de senaste tre somrarna åter utfört stenkonservering av gravstenar från 1600 till 1900-tal.

Kalkstenen vi tar hand om är vittrad och alltför skör för att rengöras och måste därför först säkras med ett kalkbaserat stenkonserveringsmedel. Vi som utför arbetet är utbildade till stenkonservatorer i Tyskland (2003). Vi har behållit kontakten med tyska kollegor och institut och har nu tillsammans med en kollega som är mikrobiolog tagit fram en rengöringsmetod för sten på flera kyrkogårdar i Sverige. Metoden gör att intervallet till nästa rengöring och konservering kan förlängas avsevärt. Läs mer om ett av stenkonserveringsprojektet där en historiker berättar.

Ser nu i december fram emot sommarens stenkonservering.