Nya ögon på kyrkornas konst genom tunnelbygge

Under drygt sex års tid har altaruppsatser, predikstolar, muralmålningar och stuck i Stockholms kyrkor varit under ständig övervakning genom en kontrollmodell som vi utvecklat särskilt för projektet Citybanan och kyrkornas konst. Denna besiktningsmetodik är till skillnad mot tidigare använd Svensk standard SS 460 48 anpassad för byggnaders konst och kulturhistoriska ytskikt. Till skillnad från standardbesiktning fokuserar den nyframtagna modellen på [...]