Med infraröd termografi upptäcker vi barockens tillverkningssätt

Vi har  under våren tagit aktiv infraröd termografi till hjälp för att undersöka hur stucktak från 1600-talet är uppbyggda och tillverkade. Värmekameran vi använder har en hög prestanda vad gäller antalet pixlar (640 x 480) vilket ge tydliga bilder av underliggande konstruktioner eller hålrum. Genom digital bildanalys kan omfattande information dom annars är dold komma fram. De värmekameror som används [...]