banner_3

Roller

Vi skapar projekt tillsammans med andra eller ingår i befintliga – små som stora. Återkommande har vi medverkat i forskningsprojekt. Vi ingår sedan 2016 i forskningsgrupper vid universitet som har beviljats anslag från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Museer, myndigheter, ägare eller förvaltare av platsbunden konst eller samlingar anlitar oss återkommande. Vi har erfarenhet av att arbeta som rådgivare eller extern utredare. Vi har fler gånger fått den spännande uppgiften att gestalta och organisera seminarier, workshops och konferenser, där forskare och yrkesverksamma inom muser och kulturmiljö, möts för utbyte kring frågor riktade mot t.ex. risk, bevarandefilosofi och värde.

Eftersom vi själva främst inte verkar inom praktiska vård av konsten och föremålen kan vi också ha rollen som granskare av materialval, program och kostnader. Vi kan vara behjälpliga i att bedöma bevarandekostnaders rimlighet, väga olika alternativ eller ta fram oberoende kostnadsuppskattningar för periodiskt underhåll, bidragsansökan och upphandling.