Det Prechtska altaret står modell

Våra medarbetare inom trä utförde under flera år omfattande undersökningar av denna intressanta altaruppsats för Trafikverket - inför och under tunnelbygget Citybanan.  Det finns inga historiska ritningar eller beskrivningar av hur 1700-talets arbetslag av arkitekter, hantverkare och konstnärer utförde detta altarverk. Det är därför bara altaruppsatsen själv med sin konstruktion, materialkombinationer och hantverksspår som kan berättat hur och varför det [...]