Våra medarbetare inom trä utförde under flera år omfattande undersökningar av denna intressanta altaruppsats för Trafikverket – inför och under tunnelbygget Citybanan.  Det finns inga historiska ritningar eller beskrivningar av hur 1700-talets arbetslag av arkitekter, hantverkare och konstnärer utförde detta altarverk. Det är därför bara altaruppsatsen själv med sin konstruktion, materialkombinationer och hantverksspår som kan berättat hur och varför det byggdes på ett visst sätt. Först 2012, när undersökningarna av objektet var utförda, fick man för första gången insikt i hur Sveriges största altarverk är utförd och konstruerad. Den nya kunskapen om altarets konstruktion och trähantverk kommer att visualiseras i ett ideellt projekt inom teknisk konsthistoria som vi är delaktiga i. En pedagogisk modell i mindre skala planeras för att visualisera hur altarkonstruktionen utfördes av Burchard Prechts team för ca 280 år sedan.

Ny kunskap om altaret, Trafikverkets nyhetsbrev

Vad är teknisk konsthistoria?

Vem var Burchard Precht?

Precht i Tyskland