processer2

Namnet

Disent är ett fantasiord. Det kan härledas till det tyska ordet de·zent, som används för att beskriva något som inte är iögonfallande. Det används för att beskriva något som håller sig i bakgrunden, eller ett föremål eller färg som svagt kan förnimmas. Det beskriver något lyhört, hänsynsfullt och filigran. När vi för tio år skulle ge företaget namnet de·zent visade det sig att det var upptaget och inte fick användas. Vi hade inte tid att leta efter något nytt och vi satte oss ned och lekte med bokstäverna i ordet dezent. Ur ordleken uppstod ett nytt ord på svenska – fantasiordet disent. Betydelsen i dezent har vi överfört till disent eftersom vår önskan är att det är just den innebörden vår verksamhet och samarbeten ska förknippas med.