Föredrag om vibrationer och konstverk

Vid Byggnadsvårdens konvent i Mariestad presenterade Anna Henningsson från oss det avslutade forsknings- och utvecklingsprojektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader. Projektet har utförts i tre etapper och var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Syftet med projektet var att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan påverka [...]