material2

10 år och idag

Vi har nu under tio år arbetat med att ge råd kring förbyggande insatser som bidrar till ett långsiktigt bevarande. Vi baserar vår rådgivning på tekniska undersökningsmetoder. Vi analyserar hur konst- och kulturhistoriska material och konstruktioner ursprungligen skapats – samt hur de reagerar på påverkan från omgivande miljö.

Vi som arbetar i företaget har valt att dela vår tid med andra uppgifter, t.ex. forskning, utbildning och utlandsprojekt. Läs mer om oss här.