Tjänster

Disent har kompetenser inom konst- och hantverksvetenskap, naturvetenskap, konservering och dokumentationsteknik. Utöver detta förfogar vi över en omfattande utrustningspark för undersökning av byggnadskonst och kulturhistoriska ytskikt.  Det gör att vi kan ta fram underlag för olika uppdragsgivare såsom fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, konsthistoriker, antikvarier, hantverkare och myndigheter.

Exempel på underlag vi kan leverera är material- och konstruktionsundersökningar, risk- och konsekvensanalyser, skadeutredningar, högupplöst fotografering samt lösningar och program för åtgärder och kontroller. Vi anser att dessa arbetsområden ofta är underskattade; historien visar att undersökningar av tillverkningssätt och materialegenskaper är centralt för att kulturarvet ska kunna bevaras på ett hållbart, kostnadseffektivt och respektfullt sätt.