Under 2021 har vi arbetar med konst placerad på offentliga platser i städer och samhällen. En av oss har även ingått i en referensgrupp som gett återkoppling på ett framtida underlag för hur konstverk som är platsbundna och offentliga kan värderas ur ett kulturhistoriskt och estetiskt perspektiv.

Uppdragen vi utför inom offentlig konst är:

  • Värdering
  • Behovsanalyser inför vård och konservering
  • Riskanalyser inför omgivningspåverkan
  • Konstruktionsbedömningar av t.ex. skulpturer och installationers hållbarhet och säkerhet