Dialoger2

Dialoger

Tillsammans med objekt, brukare och uppdragsgivare verkar vi för att den tysta kunskapen om kulturarvet inte enbart ska stanna hos oss. Vi delar därför med oss av upptäckter och erfarenheter genom att anordna seminarier och workshops. Vi publicerar artiklar och håller presentationer. Genom vår blogg vill vi informera om nya publikationer, inspirerande projekt och konferenser som vi kommer i kontakt med i Sverige och utomlands.