Vi undersöker och besiktigar byggnadsanknuten konst som kyrkliga inventarier, träinredningar, muralmålningar, fasader, stuck- och stendekorationer. Våra undersökningar tar fram fakta om den arkitekturbundna konstens material, konstruktion, ursprunglig sammansättning, förändringar och vad som kan ha skadat den. Vi kombinerar flerårig kunskap om konst, hantverk och historia med tekniska hjälpmedel för konstundersökning och materialidentifiering. Disent verkar över hela landet. Vi tar med vår portabla utrustning till slott, kyrkor och torp. Som ett komplement till vår flyttbara utrustning har vi laboratoriet i Norrköping för fördjupad analys.

Ta del av vårt arbetssätt i en nyligen publicerad artikel i publikationen Standards in Architectural Paint Research. Klicka på titeln för att ladda ner den för läsning: “Tracing the making of the painted stone portal of Ryning Palace, Stockholm”.