Citybanan söder

Våra oumbärliga hjälpmedel

Vår passion för att förstå och bevara byggnaders konst, tillsammans med vår kunskap om teknikens möjligheter och begränsningar, gör att vi representerar en ny nisch inom kulturvård. Vi har portabel utrustning för undersökning av konst, byggnader och kulturhistoriska artefakter. Detta hjälper oss att upptäcka dolda tillverkningssätt, skadeorsaker, lager och detaljers forna funktioner och innebörder. Bland våra hjälpmedel finns mikroskop med olika belysningsfunktioner, t.ex. ultraviolett ljus som gör att vi på plats kan identifiera materialsammansättningar och återge lager i ytskikt som är osynliga för blotta ögat. För att kartlägga dolda konstruktioner och dess tillstånd tar vi hjälp av olika typer av endoskop, specialkikare, ultraljud och borrmotståndsmätningar.

Fotografier av god kvalitet är en tillgång för att studera hur kulturarvets material påverkas. Vi använder oss av en mellanformatskamera med för högupplöst fotografering av byggnaders konst och kulturhistoriska ytskikt. Det ger en fotokvalitet med god detaljåtergivning, vilket gör att fotografierna är möjliga att använda som underlag vid kontroller och tillståndsjämförelser. Fotografering under olika ljuskällor, såsom infraröd och ultraviolett belysning kan, kombinerat med vårt spektralfilterbibliotek, visa på lager och ytbehandlingar som annars inte syns.

Nyttan av naturvetenskapen och tekniska hjälpmedel får inte överskattas. Alltför ofta förknippas den med provtagning, där lite material från ett stort objekt skickas till ett laboratorium. Vår erfarenhet har lärt oss att enskilda isolerade analyser av prov som tas ut och skickas till laboratorium lämnar fler frågor än svar. Ofta blir resultat från prov fragmentariska och svåra att tolka och sätta in i sitt sammanhang. Vi fokuserar istället på att arbeta med naturvetenskapliga metoder i fält, vilket blivit möjligt de senaste 15 åren då portabla hjälpmedel finns att tillgå.