Laboratorium2

Laboratorium

Som ett komplement till vår flyttbara analysutrustning har vi ett laboratorium i Norrköping för fördjupad analys. Där arbetar vi med att identifiera materialsammansättningar samt utför provningar för att kunna ställa prognoser över åtgärders hållbarhet, innan de omsätts på de kulturhistoriskt värdefulla objekten. Vi har utrustning för våtkemisk och mikroskopisk analys av färg, sten, stuck, puts och sand. I fall där utökat naturvetenskapligt stöd krävs, samarbetar vi sedan många år med universitet och forskningsinstitut i Tyskland och Holland vilket ger oss möjlighet att bearbeta särskilda behov som t.ex. undersökningar av organiska material. Våra internationella samarbeten förstärker vår kunskapsbank och ger inspiration.