material2

Konsekvenser av materialreaktioner

Material bryts med tiden ner och olika material och sammansättningar reagerar på olika sätt beroende på påverkan. För ett hållbart bevarande utan att ytskikt och artefakters kulturhistoriska integritet förändras, krävs fakta och förståelse kring hur och med vilka material, konstruktionssätt och verktyg respektive konstföremål eller yta en gång skapades. Därefter är det möjligt att förutsäga effekten av påverkan, samt vilken nytta eller risk som olika underhållsinsatser kan kopplas till.