I Tyskland, Österrike och Schweiz har det sedan 1960-talet inom teknisk konsthistoria forskats kring hur vita skulpturer målats. Vägen till vita skulpturer är där välkänd. Vitt är inte bara vitt! Vilka arbetsprocesser tillämpade man för att få dem vita? Raffinerade tekniker som ”polervit” finns bevarade på kyrkornas konst och interiörer i dessa länder.

Kanske finns “polervita” skulpturer i Stockholms kyrkorna Maria Magdalena och Gustaf Vasa? Vi har tittat närmare. Klicka på länken nedan för att läsa mer om sommarens efterforskningar inom detta intressanta tema.

Vägar till vita skulpturer