Stucktak på Riddarholmen undersökt

Vi avslutade under hösten en intressant undersökning av ett stucktak i ett av 1600-tals palats på Riddarholmen i Stockholm. Genom undersökningen återupptäcktes ett för Sverige ovanligt stucktak. Innertaket från 1600-talet är inget traditionellt stucktak, utan det rör sig om ett ler-kalktak med intressant tillverkningssätt. Det är och inte ”stuck” genom materialet gips. Tillverkningssättet visar på 1600-talets kunskapstransfer från ett område i Tyskland, där ett fåtal av dessa tak i dag finns undersökta och bevarade. Ett intressant samband mellan länder och material har ringats in, vilket ger vidare möjligheter för att utforska nya perspektiv runt stucktak.

Veta mer? Ta del av de metoder vi tillämpat här.

Vad är ett Stuck? Ordet stuck kommer av italienska stucco. Stuck förknippas idag ofta med materialet gips som gjutits i delar och sedan fästs in i taket i efterhand i kombination med kalksniderier (frihands modellerade ornament). Eftersom det finns få undersökningar i Sverige av olika typer av stucktak utgår man från att det generellt sett handlar om gips-kalkstuck vars delar förgjutits och sedan fästs till en underliggande takkonstruktion. Internationella undersökningar och genomförd undersökning på Riddarholmen visar att stuck kan var utformande utan gips och med andra material än de som vi, genom föreställningen om ett homogent tillverkningssätt, främst utgår ifrån. Stuck används även som ett samlingsnamn för att beskriva ornamentala ytor inom arkitektur, ofta interiörarkitektur.

2016-12-30T13:37:35+00:00 2016-12-30|