Vi har  under våren tagit aktiv infraröd termografi till hjälp för att undersöka hur stucktak från 1600-talet är uppbyggda och tillverkade. Värmekameran vi använder har en hög prestanda vad gäller antalet pixlar (640 x 480) vilket ge tydliga bilder av underliggande konstruktioner eller hålrum. Genom digital bildanalys kan omfattande information dom annars är dold komma fram. De värmekameror som används inom byggtermografi har för låg upplösning för att detektera vidhäftningsreducering mellan murverk och puts eller fånga dolda konstruktioner bakom den synliga ytan hos t.ex. stucktak. Det visade sig att barock taken vi undersökte var uppbyggd helt annorlunda än vad som tidigare antagits! Spännande.

Infraröd termografi inom konst och kulturvård är inget nytt. Det har använts internationellt sedan 1960-talet. Läs mer om metoden.