Riskhantering handlar inte bara om att hantera katastrofala, sällsynta händelser, utan lika mycket om hantering av långsamma nedbrytande processer och ställningstagande för åtgärders konsekvenser. Hur kan vi identifiera, hantera och förebygga olika former av hot som kan leda till att vi förlorar något som vi ser som värdefullt och betydelsefullt? Fokus för riskhantering är värde – vad är det man riskerar att förlora?

Under  konferensens två första dagar presenteras modeller, metoder och verktyg för riskhantering, värdebedömning för kulturarvet genom föreläsare från Sverige, Italien, Tyskland, Holland, Norge, Brasilien och USA. Programmets fallstudier illustrerar genomförda riskhanterings möjligheter och förhållningssätt. Den sista konferensdagen är valbar och består av fem olika workshops att välja mellan. Länk till Program-Riskhantering-och-kulturvardAnmälan  görs via denna länk: http://www.delegia.com/riskhanteringochkulturvard

Program  för  workshop 3/12; ”Vibrations relaterade risker för byggnaders fasta konst”

Vi välkomnar er till inspirerande dagar kring hur risker för byggda miljöer, interiörer, inventarier och samlingar kan förstås, värderas och förebyggas. För studenter finns det ett fåtal biljetter till reducerat pris.

 Konferensen har fått stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-medel och arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet, Disent AB, Konserverings ateljé syd.

About the  conference in English: https://www.iiconservation.org/node/5298

http://restauratoren.de/aktuelles/aktuelles/termine/termine-details/1742-conference-in-stockholm-risk-management-and-cultural-heritage-conservation.html?PHPSESSID=81539e0c43965586dbcee638053e309b