Workshopen ges inom konferensen ”Riskhantering och kulturvård” och är ett resultat av Riksantikvarieämbetets FoU projekt ”Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst” som är ett samarbete med Cultural Heritage Agency of The Netherlands. Workshopen visar på olika vibrationskällor som förekommer för fast konst i byggnader. Vi varvar dagen med föreläsningar, praktiska övningar,  reflektioner och diskussioner kring frågor som: Vilka risker är relevanta för byggnaders fasta konst när det förekommer vibrationer i dess omgivning? Är vibrationer skadliga för kulturhistoriska material? Hur identifierar vi vibrationsrelaterade risker? Vilka metoder kan sättas in för att övervaka om vibrationer påverkar byggnadskonst? Finns det ”säkra vibrationsnivåer”?

Byggnadsanknuten konst kan vara kyrkliga inventarier,  historiska ytskikt och fasaddekorationer som inte kan inte flyttas och riskhanteringen måste lösas på plats. Workshopen äger rum på Riksantikvarieämbetet, Stockholm mellan kl 9-16.  Anmälan har stängt och workshopen är fullbokad.

Workshopen faciliteras av: Anna Henningsson , Disent AB och Dr. Bill wei ,  Cultural Heritage Agency of The Netherlands. Medverkar gör även Dr. Siobhan Watts från National Trust for Wales.

Workshopens innehåll:

Från kl 8:30: Registrering och gruppindelning

9:00: Välkommen, introduktion till dagen och FoU-projektet (Henningsson)

Praktisk övning 1 : Känn på vibrationer!  Praktisk övning 2 : Att identifiera vibrationsrelaterade risker, vad kan hända – vad kan vi förlora?

Föredrag:  What vibrations, where do they come from, are they a risk to the art and heritage objects which are structurally connected to buildings?(Wei)

Kaffe

 Praktisk övning 3:  Att fastställa om vibrationspåverkan skett –testa metoder

Föredrag: FoU-projektets erfarenheter från vibrationstestning i labbmiljö (Henningsson /Wei)

 LUNCH

Föredrag: The Liverpool Library Project: managing the risks from vibration in a major construction project (Watts)

 Praktisk övning 4: Identifiera och kommunicera vibrationspåverkan

Kaffe

 Reflektion: How to relate numbers into artefact conditions – the interaction of measured data and other observations

GENOMGÅNG AV UTFÖRDA ÖVNINGAR OCH SLUTDISKUSSION          

Workhopen slutar kl 16:00