Publicerat2

Publicerat

Här följer ett urval av artiklar vi har publicerat

M. Jullien and J. Nessow, review of “Outdoor Wall Paintings, Material and Techniques”, e-conservation magazine, No. 21 (2011) pp. 21-23, Läs den online: http://www.e-conservationline.com/content/view/1020/

Läs om vårt arbete inom projektet Citybanan i Realia, tidskrift för konservering, nr 2 (2014), sid 16-20; ”Nya ögon på kyrkornas konst genom tunnelbygge” och på sidan 20-23 ” Ny kunskap om Burchard Prechts altaruppsats i Gustaf Vasa kyrka”. Ta del av artiklarna online via denna länk; https://www.disent.se/wp-content/uploads/realianr1_2014.pdf

A. Henningsson tillsammans med A. Babos (Statens Fastighetsverk), “Tracing the making of the painted stone portal of Ryning Palace, Stockholm”. Ingår i: Post prints of the 5th Architectural Paint Research Conference Interdisciplinary Innovation through Baseline Proficiencies , 12-15 March 2014, Stockholm, forthcoming