Vallentuna kyrka

I samband med byggandet av en ny vägkorsning utfördes sprängningsarbeten i kyrkans närhet. Inför byggstart utförde vi högupplöst fotografering, statusbesiktning och identifierade de vibrationsrelaterade riskerna för den kyrkliga konsten. Baserat på detta utarbetade vi ett kontrollprogram för kyrkans konst och kulturhistoriska ytskikt och var ansvariga för löpande kontroller under byggtiden. Efter bygget utförde vi en efterbesiktning med de högupplösta fotografierna som underlag.

Tjänst: Högupplöst fotografering, Kontroller, Besiktning
Uppdragsgivare: Trafikverket
Utfört: 2012-2013