Projektbeskrivning

Kontroller

Vi kan utföra olika typer av kontroller. Kontrollsyftet kan vara att övervaka om förändringar i objektens material sker på grund av åtgärder, vibrationer, klimat, ljus eller luftföroreningar. Vi är även behjälpliga vid kvalitetskontroller, granskningar av program eller utförda konserveringsarbeten, samt hantverksinsatser på mineraliska material och träinredningar. Vi kan vara ett oberoende stöd för att bedöma långsiktiga effekter och konsekvenser avseende åtgärders nödvändighet, hållbarhet eller omgivningspåverkan. Vi har flera års erfarenhet av att utföra kontroller och utarbeta kontrollprogram för att övervaka byggnadskonst.