Dialoger

Kunskap och nya insikter som kommer fram genom att vi undersöker kulturarvets material ska spridas, brukas och förmedlas. Vi ser det som angeläget att dela med oss och förmedla upptäcker och erfarenheter från våra projekt. På så sätt byggs kunskapen om byggnaders konst upp och samband blir synliga. Därför arrangerar vi, gärna tillsammans med andra aktörer, seminarier och utställningar.

Seminariet ”The hidden stories of the baroque high altar in Gustaf Vasa church är ett exempel på ett samarbete med Svenska kyrkan där vi spred ny kunskap kombinerat med upplevelse av kyrkans konst och tidsenlig musik. På seminariet berättade Disent om ny kunskap om altaruppsatsen i Gustaf Vasa kyrka som kommit fram i samband med bygget av Citybanan. Vi ville dela med oss av återupptäckt hantverkskunskap från barockens epok som alltför länge varit dold och med ett seminarium ville vi öka förståelsen för hur och varför det utfördes på sitt sätt. Vi bjöd in intresserade från olika verksamhetsfält som konstvetenskap, hantverk, konserveringsvetenskap samt de som har kyrkan och altaret som sin dagliga arbetsplats. Förutom att vi från Disent berättade om altarets konstruktion och utsmyckning så bidrog inbjudna föreläsarna från universiteten i Glasgow, Bamberg och Stockholm med att ge oss utblick till liknande objekt och tillverkningstekniker. Läs mer om seminariet här.

I december 2013 arrangerade vi Sokrates Dialogen – What is Value? Läs mer om dialogformen och arrangemanget under vår blogg: https://www.disent.se/socratic-dialogue-what-is-value/

Tillsammans med ICOMOS arbetsgrupp för muralmåleri organiserade vi i maj 2011 ett seminarium om “Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel”. Seminariet blev omtalat i den internationella tidskriften e-conservation. Ta del av artikeln Outdoor Wall Paintings, Material and Techniques” här.

Uppdragsgivare: Ideella projekt
Utförda: 2011-2013