I måndags började tågen rulla i Citybanans tunnel. Under flera år var vi delaktiga i projektet där vi fokuserade på att förebygga att vibrationer påverkade kyrkornas konst.  Vi känner kyrkorna väl efter år av arbete med riskanalyser, konstkonstruktionskartläggningar och övervakning av historisk konst i de fem kyrkorna som befinner sig över eller nära tågtunneln. Vintern 2012 var vi på studiebesök nere i tunneln. Hur det såg ut då har vi dokumenterat med fotografiet ovan. Det var ett lärorikt, spännande och roligt projekt att vara en del i.

Läs gärna vad vi skrev i vår blogg under tiden som arbetena pågick:

Disent inom bygget av Citybanan

Citybanan och kyrkornas konst

Läs om trafikverkets dokumentation av insatserna:

Ny kunskap om Burchard Prechts altaruppsats i Gustaf Vasa kyrka

Teknik för kulturarvet skyddar kyrkornas konst under Citybanebygget

Upptäckter i konsten i Gustaf Vasa kyrka