Vi var förra veckan inbjudna till USA, Princeton för att dela erfarenheter från vårt fleråriga arbete med vibrationer och konst inom ramen för Eastern Analytical Symposium (konferensen EAS — NYCF Conservation Science Annual, 14-15, November 2017) . Under två dagar belystes olika aspekter kring vibrationer och konst i byggnader och museisamlingar. Exempel på föredragens temaområden är mekanismer och lösningar för att skydda konsten från vibrationspåverkan relaterade till konsttransporter, ombyggnader, jordbävningar och vid rivning av byggnader. Abstracten från EAS — NYCF finns i en Abstract Book, möjlig att ladda ner från http://easinc.org/wordpress/?cat=29

Konferensen utmynnade i att en internationell grupp skapades som kommer att arbeta vidare med frågor kring vibrationer och konst. Ett första steg är att sätta upp en digital plattform för att dela information (artiklar, föredrag osv). Disent AB deltar aktivt i gruppen och kommer gärna i kontakt med er som arbetar med vibrationer inom muser, inom ombyggnader eller infrastrukturprojekt. Finns det frågor kring vibrationer inom ert museum eller byggprojekt? Välkomna att höra av er till oss för erfarenhetsutbyte.

Program EAS — NYCF Conservation Science Annual, 14-15, November 201

November 14, Tuesday Morning
Chair:  Andrew Lins, Philadelphia Museum of Art

9:00 Considerations  of  the  Potential  for  Damage  to  Individual  Works  of  Art  caused  by  Vibration  during Construction/Demolition Projects, Andrew Lins, Philadelphia Museum of Art

9:30 A Blueprint for Managing Construction Vibration Risk Near Sensitive Structures, Douglas Rudenko, Mohamad Sharifinassab, Vibra-Tech Engineers, Hazleton PA

9:50 Break

10:10 Vibration Risk  Assessment  for  Immovable  Artworks  in  Churches  during  a  Tunneling  Work, Anna Henningsson, Disent AB, Stockholm

10:40 Vibration Protocols to Protect Museum Collections during Major Demolition Works: Experiences from Liverpool’s Library Project, Siobhan Watts, UK National Trust

Moderated Discussion at lunchtime

November 14, Tuesday Afternoon
Vibration Science and Technology in Cultural Heritage II, organized by the New York Conservation Fdn, Chair:  John C. Scott, New York Conservation Foundation

2:00 Protecting Stained Glass Windows from Vibrations Caused by Construction Operations, Dean Koga, Erica Morasset, Building Conservation Associates, David Woodham, Atkinson Noland and Associates, New York City

2:30 Earthquake Damage Mitigation for Collections: A Review of Principles and Recent Developments, Jerry Podany, Los Angeles

3:00 Break

3:20 Vibration Research and Testing: What was the Question? William Wei, Cultural Heritage Agency of the Netherlands

3:50 Vibration Related Risk in Loan Traffic, Cindy Zalm, Netherlands National Museum of World Cultures

November 15, Wednesday Morning
Vibration Science and Technology in Cultural Heritage III, organized by the New York Conservation Fdn Chair:  William Wei, Cultural Heritage Agency of the Netherlands

9:00 Protecting a Cultural Icon: Moving the Liberty Bell with Minimal Vibration, Karie Diethorn, Independence National Historical Park

9:30 Strategy of Measurement and Data Analysis for Monitoring during the Transport of Paintings, Matthias Läuchli, Nathalie Bäschlin, Museum of Fine Arts Bern, Cornelius Palmbach, Bern University of the Arts

10:00 Break

10:20 Transport of Pastel Paintings: Fatigue Damage due to Vibrations, Leila Sauvage, Rijksmuseum

10:50 Conundra in Analysis of Damage Causation, John C. Scott, Conservator of Art and Architecture

Moderated Discussion at lunchtime

————————————————

Organized by John Scott with Andrew Lins and Bill Wei, and sponsored by the Eastern Analytical Symposium and the New York Conservation Fdn

————————————————–