Allt är material! Konstverk, föremål byggnader som genom form och färg förmedlar ett budskap till oss består av material. Det kan vara material som hämtats från naturen eller framställts på konstgjord väg. Ofta har material har transporterats, bearbetats, sammanfogats till något annat än det ursprungligen var. Denna aspekt gör material betydelsefulla för att förstå tillkomst och förändring av kulturarv. I december börjar vi att skapa en referenssamling för material som förekommer i de konstverk, föremål och ytskikt som vi har undersökt. Detta kommer att bidra till relationer mellan olika objekt och regioner kan utforskas och nya berättelser kan träda fram – genom materialen. Vi har fått inspiration till att skapa denna referenssamling från Tyskland och Schweiz.

Fotografier är en närbild av bergarten alunskiffer från Andrarums alunbruk i Skåne. Fin mald alunskiffer användes i t.ex. skulpturverk, fasadputs och i målningar utförda på murverk (s.k. muralmålningar).