Nu är vårt referensbibliotek katalogiserat och sökbart. Konferenspublikationer från internationella konferenser, specifika fackartiklar och åratal av samlande av litteratur från antikvariat har nu funnit sin plats i våra lokaler i Norrköping. Tack vare studenter som varit anställda hos oss under de senaste somrarna har det blivit ordning.

De absoluta favoriterna är antikvariatsamlingen som behandlar kyrkokosten. Publikationer med fantastiska bilder av hög kvalitet, trots att de är i svartvitt. I fotnotsförteckningarna hittar man ofta specifika uppgifter som ofta hjälper oss i våra undersökningar. Just nu läser vi Hans Rabéns verk ”Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans och barock intill den Prechtska stilens genombrott ” som trycktes 1934. Genom läsandet har vi fått upp ögonen för kyrkornas predikstolar och dess olika tillverkningssätt. Visst är de intressanta artefakter och kanske en underskattad källa till att förstå kyrkokonstens internationella influenser och restaureringshistoria.