I samband med IIC kongressen i Turin i september publicerades en artikel som reflekterar och delar erfarenheter från vibrationsbesiktningar, mätarmontering, och övervakning av påverkan av kyrkornas konst som vi arbeta intensivt med under flera år då Citybanan byggdes i Stockholm. Ta del av artikeln: “A Model for Vibration Monitoring of Immovable Art in Churches: Reflections on Monitoring as a Tool for Preventive Conservation”, Studies in Conservation, Volume 63, 2018 – Issue sup1: IIC 2018, s. 113-120.  (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00393630.2018.1472913) Referentgranskad. Författare: Anna Henningsson

Har nu  inte tillgång till fri nedladdning från Taylor & Francis via länken ovan. Kontakta oss så skickar vi gärna en pdf.