Värdering och prioritering

Våra uppdrag relaterar till kulturhistoriska värden och den betydelse de har för de som anlitar oss. Detta är en central del i vår verksamhet och en självklar och naturlig parameter i de underlag vi tar fram. Värdet kan inte ses som en isolerad aspekt. Vi har erfarenhet av att genom dialog tillsammans med olika parter strukturera detta värde