Projektbeskrivning

Uppmätning

Vi utför uppmätning av konst- och kulturobjekt, vilket skapar ett system för förståelse av hur konst är utförd och reagerar på påverkan.  En uppmätning visualiserar det som är dolt i byggnaders artefakter och låter fler ta del av hur det en gång utfördes, samt var svaga punkter och risker kan förekomma.

Synliga proportioner såväl som dolda konstruktioner återges. Vår endoskopiutrustning och infraröda termografi kan förmedla dolda konstruktionsdelar i en uppmätningsritning. Uppmätningen är ett underlag som följer objektet över många decennier och med detta kan dokumentation av åtgärder eller hantverksspår lokaliseras nu och i framtiden. Vi har utrustning och särskild kompetens för att mäta upp träobjekt och inredningar i byggnader. Våra medarbetare har en fördjupad kunskap om trähantverk och konstruktion med lång erfarenhet av uppmätning av kyrkliga artefakter så som altaruppsatser och predikstolar.