Uppmätning kyrklig konst

Disent AB har för att förstå konstruktionssätt av altare, predikstolar och epitafier utfört uppmätningar i Stockholms kyrkor. Våra medarbetare har lång erfarenhet av uppmätningar med totalstation och handuppmätning samt har fördjupad kunskap om trähantverket som ska mätas upp och återges. De vet vad de ska leta efter.

Vår uppmätning har bidragit till att man nu kan förstå hur otaliga trädelar sammanfogats för att bli ett 15 meter högt altare eller en predikstol som är integrerad i en kyrkvägg. Uppmätningsresultaten vi tagit fram har även använts för att förmedla hur ett altare konstruerades för ca 300 år sedan. Ritningsunderlaget vi tog fram av den kyrkliga konsten användes av Trafikverket under bygget av Citybanan.

Se även Burchard Prechts altaruppsats.

Tjänst: Uppmätning
Uppdragsgivare: Trafikverket
Utfört: 2011-2014