Projektbeskrivning

Undersökningar

Vi använder hjälpmedel av teknisk och visuell karaktär för att kunna påvisa hur det kulturhistoriska föremålet och byggnadens konst eller ytskikt är uppbyggt, samt med vilka material och tekniker. Genom vår tekniska utrustning och kompletterande kunskap är det möjligt att visa vilken slags påverkan föremålen utsatts för över tid och var deras svaga punkter finns. Resultaten från detta kan användas för att utvärdera konsekvenserna av hot som klimat, vibrationer, översvämning, ljus, brand eller underhållsåtgärder. Resultaten kan även visualisera och berätta hur ytor och objekt ursprungligen såg ut. Vi undersöker t.ex. bemålade ytor, puts, sten, betong, trä, fogbruk, sand, murverkssalter, historiska artefakter och inredningar i trä och stuck samt artefakter som är integrerade i kyrkobyggnader.