Projektbeskrivning

Teknisk konsthistoria

Konsthistoria genom materialstudier framställer fakta som kompletterar befintlig kunskap om konst och byggnaders ytor. Med hjälp av kunskap om hur konst- och kulturhistoriska föremål i byggnader är utförda kan vi sätta dem i ett sammanhang som berättar något om upphovspersonerna, s.k. proveniens. Våra tekniska undersökningar kan vara ett komplement till äldre konstvetenskapliga undersökningar, vilka ofta baserade sig på jämförelser av artefakters eller byggnaders stil och form. Historiska ritningar och beskrivningar av byggnadskonst är sällsynta När skriftliga källor saknas blir objektet själv utgångspunkt för att ta fram kunskap som berikar dagens upplevelse av föremålet. Vi har fördjupade kunskaper inom kyrklig byggnadskonst och möjligheter till internationella parallella utblickar.