Swartska huset

Vi har som stöd för fastighetsägaren varit delaktiga i att på nära håll undersöka hur fasaden från 1800 talets mitt ursprungligen var putsad och målad. Det visade sig att den i dag gula fasaden ursprungligen var ljus rosa. Med mikroskop och kemi kom vi fram till att det fick sin rosa kulör med genom en blandning av röda, vita, svarta och gula pigment i en olja. När huset uppfördes får man föreställa sig en ljus rosa fasad som upplevdes som glansig för att efterlikna sten.

Tjänst: Undersökning
Uppdragsgivare: Ståhl Fastigheter, Norrköping
Utfört: 2012